Posted in 5-րդ Դասարան, Մայրենի

Մայրենի 10.03.2021

172. Կետերի փոխարեն գրի´ր փակագծում տրված բառերը: Ընդգծի´ր այն բառերը, որոնք առանց փոփոխելու գրեցիր:

Կենդանաբանական այգու (այգի) տնօրենը պատմում Էր, որ այդ փղի (փիղ) կապեր քանդելու հմուտ (հմուտ) վարպետ էր: Գիշերները նա համառորեն (համառորեն) ու ճարպկորեն (ճարպկորեն) քանդում էր իր ոտքերը (ոտքեր) կապած պարանները: Մի անգամ նույնիսկ կարողացել էր ծխնիներից անաղմուկ հանել այն շինության (շինություն) դուռը, որտեղ նրան բանտել են (բանտել): Չանհանգստացնելով խոր քնած սպասարկող (սպասավոր) նա՝ որպես այցելու, գնացել էր այգու մյուս բնակիչների (բնակիչներ) հետ ծանոթանալու:

173. Տրված բառերով նախադասություն կազմի´ր պահպանելով դրանց հաջորդականությունը: Ընդգծի´ր այն բառերը, որոնց ձևերը փոխվեցին:

Մրջյունների մի տեսակ թափառաշրջիկի կյանք է վարում: Դրանք գիշատիչ քոչվոր մրջյուններ են:
Ջունգլիների բոլոր կենդանիները փախչեցին քոչվոր մրջյուններ բանակ:
Մինչև, անգամ, հսկա, փիղը, շտապում է գլուխն ազատել նրանցից:
Վա՜յ քնած ճանապարհորդին, թափառաշրջիկ մրջյունները, նրանից միայն կմախքը կթողնեն:

174. Նախադասության մեջ վերականգնի´ր ընդգծված բառերի ուղիղ ձևերը: Ի՞նչ փոխվեց դրանից:

Թագավորը ինձ թույլ տվեց իր անտառում որս անել: – անտառ
Հյուրերն իջան պատշգամբից, որպեսզի մի քիչ զբոսնեն այգում: – իջնել, զբոսնել
Ափին ընդամենը մի նավակ կար, որը միանգամից լցվեց աղմկոտ երիտասարդներով: – Ափ, երիտասարդներ
Խառը մտքերը անտառում էլ հանգիստ չեն տալու ինձ: – անտառ, տալ

175. Նախադասության բոլոր բառերն ուղիղ ձևով գրի´ր ու կարդա´. ի՞նչը փոխվեց:

Իշխանը գոհացավ այդ խոսքերից և առատ վարձատրեց ծերունուն:

Ձայնավորի հնչյունափոխությունը

Կարդա՛ բառերը, և դիտարկիր, թե երկհնչյուններն ինչ

Փոփոխությանն են ենթարկվել։

Օրինակ՝

Ձյուն-ձնհալ -ու-ը

Ալյուր-ալրաղաց – յ, ու

Ձյուն-ձնծաղիկ – յ, ու

Բույր-բուրավետ – յ

Կապույտ-կապտագույն – ու, յ

Գույն-գունավոր – յ

Ծույլ-ծուլանալ – յ

Տրված արմատներով նոր բառեր կազմի՛ր:

Լույս – Լուսավոր

Հույս – Անհույս

Սառույց – Սառնամանիք

Թույն – թունավորել

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s