Posted in 5-րդ Դասարան, Մայրենի

06.05.2021 Բարդ նախադասություն| Տնային աշխատանք

348. Ա ևԲ խմբերի նախադասությունները համեմատի՛ր: Յուրաքանչյուր նախադասության մեջ քանի՞ ստորոգյալ կա:

            Ա. Հին ժամանակներում առագաստանավը շատ կարևոր փոխադրամիջոց էր             համարվում: Մեկ ստորոգյալ
            1862 թվականին առագաստանավերով մրցելու կանոններ մշակվեցին: Մեկ ստորոգյալ
            Նրան շատ է հետաքրքրում առագաստանավային սպորտը: Մեկ ստորոգյալ
            Արդեն տասնվեցերորդ դարում գեղասահքի սիրահարներ կային Հոլանդիայում:

Մեկ ստորոգյալ


            Բ. Հին ժամանակներում առագաստանավը շատ կարևոր փոխադրամիջոց էր             համարվում, իսկ այսօր նա միայն սպորտում է գործածվում: Երեք ստորոգյալ
            1862 թվականին առագաստանավերով մրցելու կանոններ մշակվեցին, իսկ         դրանից առաջ մրցող մարզիկներն ուղղակի պայմանավորվում էին: Երեք ստորոգյալ
            Նրան շատ է հետաքրքրում առագաստանավային սպորտը, որը հրապուրում է ծովի, երկնքի ու համարձակության բոլոր սիրահարներին: Երեք ստորոգյալ
            Արդեն տասնվեցերորդ դարում գեղասահքի սիրահարներ կային Հոլանդիայում,             որտեղ մշակվել է այսօրվա գեղասահքի տեխնիկան: Երկու ստորոգյալ

349. Նախադասություններն ավարտի՛ր: Առաջադրանքը հնարավո՞ր է կատարել՝ առանց ստորոգյալ ավելացնելու:

            Աքլորներն իրար բզկտում էին, որովհետև իրար հետ վիճել էին
            Սարսափելի փոթորկից նավը շուռ կգար, եթե նավը զարկեր մյուս նավին
            Փողոցում երեխաներից բացի մարդ չկար, ուրեմն երեխաները չէին կարով կորել
            Փողոցում երեխաներից բացի մարդ չկար, իսկ մայրիկը մտել էր խանութ
            Քանդակագործը գիշեր ու զօր աշխատում էր, երբ շա՜տ ուշ ժամ էր
            Լավ եղանակին այնտեղ էի տանում շնիկիս, որ

350. Ա ևԲ խմբերի նախադասությունները համեմատի՛ր: Ի՞նչ տարբերություն կա:

            Ա. Քամին կամակոր տարերք է: Մարդիկ նրա էներգիան էլ են օգտագործում:
            Բնության քանդակագործներից մեկն էլ քամին է: Նա անդուլ աշխատում է փոխել Երկրի դեմքը:
            Այնտեղ չոր ու մերկ հող կա: Քամին փոշու զանգվածներ է օդ հանում:


            Բ. Քամին կամակոր տարերք է, բայց մարդիկ նրա էներգիան էլ են օգտագործում:
            Բնության քանդակագործներից մեկն էլ քամին է, որը անդուլ աշխատում է փոխել Երկրի դեմքը:
            Քամին փոշու զանգվածներ է օդ հանում այնտեղ, որտեղ չոր ու մերկ հող կա:

Ա խմբի նախադասությունները պարզ են, իսկ Բ խմբի նախադասությունը բարդ են։

227. Նախադասությունն այնպես ձևափոխի՛րոր միտքը չփոխվ:

Օրինակ՝


Մառախուղի կաթիլները միլիոն անգամ ավելի փոքր են, քան անձրևի կաթիլները: — Մառախուղի կաթիլներն անձրևի կաթիլներից միլիոն անգամ փոքր են:

            Աղի ջուրն ավելի ծանր է, քան սառույցը, այդ պատճառով էլ սառույցը չի սուզվում:

Սառույցը չի սուզվում, քանի որ աղի ջուրն ավելի ծանր է սառույցից։


            Ծովային փոքր, բայց թունավոր կենդանիներն ավելի վտանգավոր են, քան             շնաձկները:

Ծովային փոքր, բայց թունավոր կենդանիները շնաձկներից վտանգավոր են։


            Բանավոր խոսքն ավելի մեծ հնարավորություն ունի վերաբերմունք          արտահայտելու, քան գրավորը:

Բանավոր խոսքը գրավոր խոսքից ավելի մեծ հնարավորություն ունի վերաբերմունք արտահայտելու


            Նավաստիների կիրառած թունավոր նյութերը, վառ գույներն ու ուլտրաձայնը   շնաձկների համար պակաս սարսափելի են, քան ժամանակակից աղմկոտ       երաժշտությունը:

Շնաձների համար ժամանակակից աղմկոտ երաժշտությունն ավելի սարսափելի է, քան նավաստիների կիրառած թունավոր նյութերը, վառ գույներն ու ուլտրաձայնը։

Posted in 5-րդ Դասարան, Ռուսերեն

Статуя Зевса

Ответьте на вопросы:

  1. Где был расположен город Олимпия?

Город был расположен в Греции.

  1. Почему все съезжались в город Олимпия?

Чтобы поиграть в Олимпийские игры.

  1. Что построили жители города? Кому был посвящён храм?

Жители города построили статую Зевса. Храм был посвящён Зевсу.

  1. Кто работал над статуей Зевса?

Над статуей работал талантльивый скульптор Фидий

  1. Как выглядела статуя?

Статуя была очень большая и золотая

Выполните упражнения

Составьте предложения.

1) Любимая, моя, бабушка, в деревне, живёт

Моя любимая бабушка живёт в деревне

2) Родители, мои, работают, в больнице

Мои родители работают в больнице.

3) Свободно, по-русски, говорю, и, читаю, я

Я свободно говорю и читаю по-русски.

4) Мой, брат, в Германии, сейчас, учится

Мой брат сейчас учится в Германии

5) Она, в консерватории, работает

Она работает в консерватории

6) Новый, на площади, театр, находится

На площади находится новый театр

7) Библиотека, находится, на этаже, пятом

Библиотека находится на пятом этаже

8) Иван Николаевич, в больнице, давно, работает

Иван Николаевич давно работает в больнице

9) Моя, самая, книга, любимая, «Гарри Потер», называется

Моя самая любимая книга называется «Гарри Потер»

10) Иностранцы, живут, в гостинице, все

Все Иностранцы живут в гостинице.

11) Сосед, учится, мой, в университете

Мой сосед учиться в университете

12) Дядя, мой, в театре, работает

Мой дядя работает в театре

13) Петербург, в России, находится

Петербург находится в Росии

14) В Египте, эта, находится, пирамида

Эта пирамида находится в Египте

15) Читаю, я, много, на уроке

Я много читаю на уроке

16) Стадион, новый, находится, в центре

Новый стадион находится в центре.

17) Все, на экскурсии, наши, сейчас, студенты

Все наши студенты сейчас на экскурсии

18) Артисты, сейчас, на репетиции, эти

Эти артисты сейчас на репетиции

19) В больнице, врачи, работают, хорошие

В больнице работают хорошие врачи.

20) Называется, «Вишнёвый сад», спектакль, этот

Этот спектакль называется «Вишнёвый сад»

21) Мы, читаем, и, слушаем, на уроке, всегда

Мы читаем и слушаем всегда на уроке

22) Я, обедаю, дома, иногда

Я иногда обедаю дома