Posted in 5-րդ Դասարան, Ռուսերեն

Храм Артемиды

 1. В каком городе построили храм Артемиды? В Греции
 2. Богиней чего считалась Артемида? Богиня охоты
 3. Как долго продолжалось строительство храма? 120 лет
 4. Чем прославился Герострат? Герострат прославился разрушив храм богини Артемиды Эфесской.
 5. Что означает выражение <<геростратова слава>>? Вырожение Геростратова слава берет начало в истории Древней Греции
 6. Что сделали жители города? Построили храм для богини охоты.

Упражнения.

 1. К существительному «яблоня» поставьте вопросы и впишите их в скобки.
Весной зацвела в саду яблоня (что?). Чудный запах от яблони (чего?) разносился по всему саду. К яблоне (к чему?) прилетали мохнатые пчёлы. Они собирали сладкий сок с цветов яблони (с чего?). Дети ходили к яблоне (к чему?) и любовались её цветами. Осенью с яблони (с чего) сняли много яблок.

2. Напишите ответы на вопросы.

Все сидели за накрытым столом. Чашки у всех были разные. У бабушки — голубая, у матери — с ягодками, у Тани — с петушками. У деда не было чашки. Он пил чай из стакана.
 1. Какая чашка была у бабушки? У бабушки была голубая чашка.
 2. Какая чашка была у матери? У матери была чашка с ягодами.
 3. Какая чашка была у Тани? У тани с петушками.
 4. У кого не было чашки? У деда
 5. Из чего он пил? Из стакана
Posted in 5-րդ Դասարան, Մաթեմատիկա

Թիվ և թվանշան

 1. Քանի՞ թվանշան գոյություն ունի։

Տասը թվանշան

 1. 3567  թիվը գրի առնելիս քանի՞  թվանշան են գործածել,  և  որոնք են դրանք։

4 թվանշան 3 5 6 7

 1. 489655784 թիվը գրի առնելիս քանի՞  տարբեր  ու  քանի՞ կրկնվող  թվանշաններ են գործածվել։

489657

 1. 60285  թիվը գրի առնելիս քանի՞  թվանշան են գործածել,  և  որոնք են դրանք։

5 թվանշան 6 0 2 8 5

 1. 70562866  թիվը գրի առնելիս քանի՞  տարբեր  ու  քանի՞ կրկնվող  թվանշաններ են գործածվել։

705628

 1. 85640058 թիվը գրի առնելիս քանի՞  թվանշան են գործածել,  և  որոնք են դրանք։

85640

 1. 56689554100  թիվը գրի առնելիս քանի՞  տարբեր  ու  քանի՞ կրկնվող  թվանշաններ են գործածվել։

5689410

 1. Ո՞րն  է ամենափոքր  միանիշ  թիվը,  իսկ   ո՞րը  ամենամեծը։

Ամենափոքր – 1

Ամենամեծ – 9

 1. Հաշվիր բոլոր  միանիշ թվերի քանակը։

9 թվանշան 1,2,3,4,5,6,7,8,9

 1. Հաշվիր, թե քանի թվանշան պետք է օգտագործել՝ բոլոր  միանիշ  թվերը   գրելու  համար։

9*1=9

 1. Ո՞րն է ամենափոքր երկնիշ թիվը, իսկ ո՞րը  ամենամեծը։

Ամենափոքր – 10

Ամենամեծ – 99

 1. 15  թվից փոքր քանի՞ երկնիշ թիվ կա։

Կա 90 հատ երկնիշ թիվ

 1. 92-ից մեծ քանի՞ երկնիշ թիվ կա։

8 հատ

 1. Հաշվիր բոլոր երկնիշ թվերի քանակը։

90

 1. Հաշվիր, թե քանի թվանշան պետք է օգտագործել՝ բոլոր  երկնիշ  թվերը   գրելու  համար։

180

 1. Երկնիշ թվերի քանակը միանիշ թվերի քանակից   քանիսո՞վ  է ավելի։

81

 1. Հաշվիր ամենափոքր երկնիշ և ամենամեծ միանիշ թվերի
  գումարը:

19

 1. Հաշվիր ամենամեծ երկնիշ և ամենամեծ միանիշ թվերի  տարբերությունը:

 1. Ո՞րն  է ամենափոքր  եռանիշ   թիվը,  իսկ   ո՞րը  ամենամեծը։
 2. Հաշվիր ամենամեծ երկնիշ և ամենամեծ եռանիշ թվերի գումարը:
 3. Հաշվիր ամենամեծ եռանիշ և ամենամեծ երկնիշ թվերի  տարբերությունը:
 4. Հաշվիր ամենամեծ եռանիշ և ամենափոքր երկնիշ թվերի   տարբերությունը:
 5. Հաշվիր ամենամեծ երկնիշ և ամենամեծ եռանիշ թվերի գումարը:
 6. Հաշվիր ամենամեծ երկնիշ և ամենափոքր եռանիշ թվերի   գումարը:
 7. Հաշվիր բոլոր եռանիշ թվերի քանակը։
 8. Հաշվիր, թե քանի թվանշան պետք է օգտագործել՝ բոլոր  եռանիշ  թվերը   գրելու  համար։
 9. Ո՞րն է ամենափոքր քառանիշ  թիվը, իսկ ո՞րը  ամենամեծը։
 10. Հաշվիր ամենամեծ քառանիշ և ամենափոքր երկնիշ թվերի   տարբերությունը:
 11. Հաշվիր ամենամեծ քառանիշ և ամենափոքր եռանիշ թվերի   տարբերությունը:
 12. Հաշվիր բոլոր քառանիշ թվերի քանակը։
 13. Հաշվիր, թե քանի թվանշան պետք է օգտագործել՝ բոլոր քառանիշ թվերը   գրելու  համար։
 14. Ո՞րն է ամենափոքր հնգանիշ  թիվը, իսկ ո՞րը  ամենամեծը։
 15. Հաշվիր բոլոր հնգանիշ թվերի քանակը։
 16. Հաշվիր, թե քանի թվանշան պետք է օգտագործել՝ բոլոր հնգանիշ թվերը   գրելու  համար։
 17. Հաշվիր ամենափոքր հնգանիշ և ամենամեծ քառանիշ թվերի  տարբերությունը: