Posted in Կենդանիներ

Վագրերի մասին

Վագրերը գիշատիչ կենդանիներ են: Այս ենթատեսակներից ամենատարածվածը բետ են, որոնք կազմգալյան վագրեր ում են ընդհանուրի 80%-ը։ Վագրը բազմանում է 2–3 տարին մեկ, ունենում 2–4 ձագ։ Ապրում է 20 և ավելի տարի։ Image result for վագր