Posted in Մաթեմատիկայի ստուգատես

Մաթեմատիկայի ստուգատես 2020

Գործնական աշխատանք 1-ին

Սիրելի սովորողներ, պարզեք, թե քանի քառակուսի մետր ապակի են օգտագործել ձեր տան բոլոր պատուհանները պատրաստելիս։ Հաշվեք անհրաժեշտ ապակու ծախսը, եթե 1 քառակուսի մետր( 1 մ քառ․= 10000 սմ քառ․) ապակին արժե 5000 դրամ։

Continue reading “Մաթեմատիկայի ստուգատես 2020”